It’s not easy ,, to be me ,,

posted on 22 Aug 2012 21:48 by secret-s
It’s not easy to be me. 
มันไม่ง่านเลยที่จะเป็นเรา ..
 
คำๆนี้มันทำให้เรานึกถึงใจเขาใจเรานะ ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นเรา
แล้วก็ไม่ง่ายเลยนะที่เราจะเป็นคนอื่น 
 
ทำให้เรานึกได้ว่า จะทำอะไรก็เห็นใจเขาบ้าง แต่ละคนก็มีเหตุผลในการใช้ชีวิตของตัวเอง
เพื่อไม่ให้เราไปตัดสินถึงคนอื่นๆในเรื่องที่เราไม่เห็นด้วย
 
ความเห็นไม่เหมือนกัน เพราะต่างคนต่างมีเหตุผล จริงมั้ย?? ...
 
 
 
 
 
ไปไกลแระ สมองกู = =

Comment

Comment:

Tweet